RFID метка UHF корпусная SHA-Tag «3D», UCode8 (NXP) , 93х24,8х13,2 мм

RFID метка UHF корпусная SHA-Tag «3D», UCode8 (NXP) , 93х24,8х13,2 мм
275